ČARDÁŠ DUPKANÝ

 

    ČARDÁŠ DUPKANÝ  je variantou párového tanca ČARDÁŠ, ktorý síce nepatrí medzi pôvodné slovenské tance, ale patril k tancom, ktoré sa na prelome 19. a 20. storočia  rozšírili z historického dolného Uhorska do mestského a ľudového prostredia bývalých oblastí Uhorska, teda aj na Slovensko. V prostredí hornej Nitry sa ujal ako ČARDÁŠ DUPKANÝ.

 

    Viac o pôvode a podobe pôvodného tanca ČARDÁŠ ponúka heslo v encyklopedické heslo v publikácii Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom.

            O tom, ako sa z čardášu stal ČARDÁŠ DUPKANÝ, sa dozviete v časti Prečo čardáš dupkaný.