Naše súťaže

 
Pre účastníkov podujatia sme pripravili dve súťaže. Súťažné práce v spolupráci s Mestom Prievidza plánujeme 6. mája 2014 vystaviť na Námestí slobody.  A tak isto budeme odmeňovať tých najlepších. 
 Vaše práce sú vítané.