Náš tím

Stanislav MALEGA

autor, manažér projektu

Telefón: +421 903772868

Jana HRAŇOVÁ

koordinátor podujatia a rekordu

Telefón: +001 918 389 308

Email: hranovajana@gmail.com

Eva KADLEČÍKOVÁ

koordinátor pre IKT a výhodnotenie rekordu

Telefón: +421 905 549 732

Email: kadlecikova@gmail.com