Počet záujemcov rastie...

09.04.2014 20:00

Milí priatelia, už je nás okolo 800. A teší nás, že na Námestí slobody uvidíme žiakov nielen z prievidzských škôl - ZŠ Ul. energetikov, ZŠ Dobšinského, ZŠ Malonecpalská, ZŠ Šafárikova, SSŠ Ľ. Ondrejova, Piaristická SŠ F. Hanáka, SSOŠ CA&TS - ale prídu aj žiaci zo ZŠ Valaská Belá, zo ZŠ Koš. Medzinami budú tancovať aj nováčikovia - deti z Ráztočna a z Opatoviec nad Nitr. Pridáte sa ???