Eva KADLEČÍKOVÁ

Eva KADLEČÍKOVÁ

koordinátor pre IKT a výhodnotenie rekordu

Telefón: +421 905 549 732

Email: kadlecikova@gmail.com