Fotografia

 
Obchodná akadémia Prievidza a CVČ Spektrum v Prievidzi vyhlasujú súťažnú prehliadku fotografií venovanú podujatiu tancujPd.eu.
Uzávierka súťaže je 29. apríla 2014
 
Fotografie budú vystavené na Námestí slobody v Prievidzi a v rámci vyhodnotenia podujatia budú víťazi odmenení.  
 
Téma súťažnej prehliadky: atmosféra predchádzajúcich ročníkov tancujPD.eu - uvítame najoriginálnejšie, najvtipnejšie zábery na tanečníkov z muinulých rokov, zábery na najkrajší, najsympatickejší či najzaujímavejší pár, tanečnú skupinu, portrét detského účastníka ...
 
Podmienky pre účastníka prehliadky: 
  • fotograf - amatér, 
  • počet súťažných záberov - max. 3, 
  • fotografie treba pomenovať a určiť rok vzniku (2012 alebo 2013), 
  • pri zaslaní treba na druhú stranu fotografie uviesť meno a priezvisko, vek, adresu a kontakt na autora

 

Svoje súťažné práce môžete:
  1. zaslať poštou vložené do obálky - OA Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza (J.Hraňová) alebo CVČ Spektrum, Novackého 14, 971 01 Prievidza (M. Malichová),
  2. doniesť osobne na vyššie uvedené adresy, vložené do obálky, fotografie musia byť označené, ako je uvedené vyššie,
  3. poslať v digitálnej podobe (formát jpg, pdf, ...)  na adresu projektu tancujpd@gmail.com do 29.04.2014. V správe nezabudnite uviesť požadované údaje.